Henkilökuntamme

Maija Arjasmaa

Erikoishammaslääkäri, EHL

Olen toiminut yksityishammaslääkärinä lähes koko työurani. Pitkä kokemus yksityispuolella on opettanut minulle paljon potilaan henkilökohtaisesta kohtaamisesta sekä arvostuksesta ja tuonut ammattitaitoa hammashoidon eri osa-alueilta.

Sekä perusopintoni että erikoistumiskoulutukseni olen suorittanut Turun yliopistossa. Erikoistumiseni jälkeen olen enenevässä määrin tehnyt proteettisia hammashoitoja, kuluneen purennan hoitoja sekä purentafysiologisia hoitoja. Implanttihoidot teen yhteistyössä suukirurgin kanssa potilaan parhaan hoidon takaamiseksi. Hampaiston kokonaisvaltainen hoito ja purennan toiminnan huomioiminen mahdollistavat hyvän, pitkäikäisen hampaiston ja suun terveyden.

Potilaan kohtaaminen rauhallisesti ja yksilöllisesti takaavat onnistuneen hoitokäynnin ja toivottavasti pidemmänkin hoitosuhteen. 25-vuotisen urani aikana olen saanut suuren määrän vakioasiakkaita, joista pidän mielelläni huolta – se tuo mielekästä sisältöä työhöni. Pidän suuressa arvossa hoitosuhdetta ja huolehdin mielelläni potilaistani jatkossakin.

Koulutan itseäni säännöllisesti kotimaassa sekä ulkomailla ja koen, että kouluttautuminen alallamme on hyvin tärkeää. Hammashoito ja koneiden digitalisoituminen kehittyvät kovaa vauhtia, ja jotta voi tarjota ammattitaitoista ja asiantuntevaa hoitoa potilaalle, on opittava jatkuvasti uutta.

Minua kiinnostavat esteettinen hammashoito, hammaspuutosten hoito ja muut protetiikkaa vaativat hammashoidot. Hampaiston korjaaminen laminaateilla, kruunuilla, silloilla ja implanteilla kuuluvat erikoisalaani. Kuluneen ja madaltuneen purennan hoidot tuovat haluamiani haasteita ja potilaiden tyytyväisyys hoitoon palkitsee.

Irtoproteettiset hoidot vanhemmilla potilailla ovat edelleen oiva keino suun terveyden ja purennan parantamiseksi. Nämä kuuluvat myös erikoisalaani ja mielelläni huolehdin iäkkäämmistäkin potilaista. Purentafysiologiset hoidot ja purentakiskohoidot ovat myös erikoisalaani. Pelkopotilaiden hoito on jo ennen erikoistumistani tuonut minulle mukavaa haastetta ja mielekkyyttä.

Vapaa-ajalla tärkeää minulle on perheen ja ystävien kanssa vietetty aika. Nautin hyvistä keskusteluista, nauruista ja yhdessäolosta. Pidän myös veneilystä ja mökkeilystä. Mökillä pääsee kaupungin kiireitä pakoon ja voi nauttia luonnon läheisyydestä. Mökillä minusta saattaa kuoriutua jopa puutarhanhoitaja. Taide ja kulttuuri ovat myös lähellä sydäntä.

Tervetuloa vastaanotolleni!

Kirjoittamiani artikkeleita: Esteettinen hammashoito

Hammaslääkärit ja kirurgit

Maija Arjasmaa

Erikoishammaslääkäri, EHL

Milla Huuhka

Hammaslääkäri, HLL Erikoistuva suu- ja leukakirurgi

Leena Järvi

Hammaslääkäri, HLL

Minna Kirstilä

Hammaslääkäri, HLL

Katriina Lähdetie

Erikoishammaslääkäri, EHL, iensairaudet

Kristiina Mäkinen

Hammaslääkäri, HLL, HT

Tiina Ranne

Hammaslääkäri, HLT

Harri Vaalas

Suu- ja leukakirurgi

Suuhygienistit

Mirkka Keloniemi

Suuhygienisti

Anne Mahnala

Suuhygienisti

Johanna Tulkki

Suuhygienisti & palveluvastaava

Hammashoitajat

Maria Ekblad

Hammashoitaja

Sanna-Kaisa Kolehmainen

Hammashoitaja

Suvi Lehto

Hammashoitaja

Tiina Lehtovirta

Hammashoitaja

Sari Vainio-Huuska

Hammashoitaja

Kaisa Vesala

Hammashoitaja

Hallinto

Matti Markkula

Toimitusjohtaja

Johanna Tulkki

Suuhygienisti & palveluvastaava

Nettiajanvaraus Ajanvaraus 020 144 3800