Ajankohtaista

Kalvo-oikominen

Oikomishoito kalvoilla tarkoittaa hoitomuotoa, jossa hampaiden asentoa ja purentavirhettä korjataan läpinäkyvillä muovisilla kalvoilla. Se on vaihtoehto perinteisille hammasraudoille ja kiinteille oikomiskojeille.

Kalvo-oikomishoito koostuu eri vaiheista:

  1. Konsultaatio: Hammaslääkäri arvioi potilaan hampaiston ja selvittää, onko kalvo-oikominen sopiva ratkaisu purenta- tai asentovirheen hoitamiseksi.
  2. Suunnittelu: Hammaslääkäri ottaa hampaista jäljennökset tai 3D-kuvat, joiden pohjalta suunnitellaan hoitoprosessi. Näiden tietojen pohjalta luodaan hoidosta tietokonesimulaatio, joka näyttää kuinka hampaat liikkuvat hoidon aikana.
  3. Kalvosarjat: Hoitosuunnitelman pohjalta valmistetaan joukko läpinäkyviä muovikalvoja, jotka on suunniteltu siirtämään hampaita vähitellen toivottuun asentoon. Kullakin kalvolla on siis tietty vaihe prosessissa, ja potilas vaihtaa kalvoja säännöllisin väliajoin.
  4. Hoito: Potilas käyttää kalvoja hampailla yötä päivää, mutta ne poistetaan ruokailun ja puhdistuksen ajaksi. Suuhygienia on tärkeä säilyttää hyvänä. Hoito kestää yleensä kuukausia tai jopa vuosia, riippuen hoidon vaativuudesta ja potilaan yksilöllisestä tilanteesta.
  5. Seuranta: Hammaslääkäri seuraa hoidon edistymistä ja tekee tarvittavia säätöjä hoitosuunnitelmaan.
  6. Ylläpito: Hoidon päätteeksi tehdään passiiviset kalvot, joita potilas käyttää puolen vuoden ajan yötä päivää ja myöhemmin vain öisin. Tämä vaihe hoidosta voidaan toteuttaa muullakin tavoin, asiasta kannattaa keskustella hoitavan hammaslääkärin kanssa. Ylläpidolla varmistetaan että saavutettu hoitotulos säilyy.

Meillä von Dentsissä sertifioituja oikomishoitoja kalvoilla tekevät hammaslääkärit Leena Järvi ja Tiina Ranne!

Kalvoilla oikominen on perinteistä oikomishoitoa esteettisesti houkuttelevampi vaihtoehto, sillä suussa paikoillaan olevat kalvot ovat lähes huomaamattomat verrattuna perinteisiin rautoihin. Kalvot on myös mahdollista poistaa syömisen ja hampaiden puhdistamisen ajaksi. Hoito on kuitenkin tehokas ja soveltuva vain tietyissä tilanteissa, ja oikomishoitoa tarvitsevan henkilön onkin hyvä konsultoida hammaslääkäriä selvittääkseen, onko hoitomuoto sopiva ratkaisu heidän tarpeisiinsa.

Nettiajanvaraus Ajanvaraus 020 144 3800